Farsi banner image

Farsi Health Information Fact Sheets

ENGLISH TRANSLATION OF THIS PAGE

فارسی

پیشگفتاری درمورد برگه های اطلاعات بهداشتی

درحمایت از گفت و شنود های شما با پزشک، ماما یا پرستار، برگه های اطلاعات بهداشتی را به رایج ترین زبان ها در بیمارستان وست مید (Westmead)) داریم. این برگه های اطلاعاتی جهت اطمینان از اینکه اطلاعات به زبان شما قابل فهم است به طور رسمی ترجمه و بازبینی شده است . در راستای تعهد ما به افراد WSLHD ، برای حمایت از مراقبت های بهداشتی شما ما به بسط و توسعه ترجمه شده برگه های اطلاعات بهداشتی ادامه خواهیم داد.

هنگام مراجعه به بیمارستان، برگه های ترجمه شده اطلاعات بهداشتی جهت کمک به شما درمورد چگونگی روال و مراقبت های بیمارستانی موجود است. زمان پذیرش، از کارکنان درخواست کنید تا اطلاعات بهداشتی ترجمه شده مربوط به نیازهای شما را در اختیارتان بگذارند.  اگر ما اطلاعات لازم را نداریم، شما می توانید با مراجعه به سایت منابع چند فرهنگی بهداشتی نیوساث ویلز ، به اطلاعات ترجمه شده بهداشتی درمورد طیف گسترده ای از مسائل بهداشتی دسترسی یابید. برای ملاحظه این منابع این سایت را ملاحظه کنید: N.S.W.Health Multicultural Resources

برای دریافت اطلاعات بیشتر به زبان فارسی بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

Pregnancy-Farsi   Giving-Birth-Farsi   After-Birth-Farsi

 

Breastfeeding-Farsi   parenting-Farsi   vaccination-Farsi